• De website wordt momenteel vernieuwd met Casestudy Pro:) Bij deze dus graag, nog even geduld... Tot in 2024!

webadressen: https://www.facebook.com/JackievanBeestMindfulness, https://www.linkedin.com/in/jackie-mindfulness, namaste@jvbcoaching.com.

Jackie van Beest, Mindfulness Leiderschap

JVB Coaching Op Social Media