Acupressuur voor jou..

Wat is Acupressuur.. een algemene beschrijving..

De basis van de acupressuur ligt in de traditionele Chinese geneeskunde
deze komt voort uit een vorm van Chinese aanrakingsgeneeskunde
Volgens de filosofie die hieraan ten grondslag ligt, bevinden zich in de huid van het hoofd, de rug, borstkas, armen en benen een twaalf- of veertiental energiebanen of meridianen, die in de vingertoppen en tenen eindigen
Elke meridiaan geeft energie door aan een hoofdorgaan en andere organen en spieren
De meridiaan heeft een aantal punten in de huid, die acupunctuur- of acupressuurpunten worden genoemd
Vanuit deze punten kun je de hoeveelheid energie in de organen laten toe- of afnemen
De duur van de behandeling varieert sterk

De techniek waarbij dezelfde punten als bij acupunctuur worden bewerkt, maar dan alleen met pressie of druk, heet acupressuur
Zoals al uit het bovenstaande blijkt, is deze methode van een oudere behandelingswijze afgeleid, waarbij het lichaam niet met naalden wordt binnengedrongen
Met acupressuur kunnen in principe dezelfde aandoeningen worden behandeld als met acupunctuur. Mensen die overgevoelig of bang voor naalden zijn, geven aan deze methode de voorkeur
De beoefenaar gebruikt zijn vingers en duimen om de punten te stimuleren

Met acupressuur kunnen in nagenoeg dezelfde aandoeningen worden behandeld als met acupunctuur
Mensen die overgevoelig of bang voor naalden zijn, geven aan deze methode de voorkeur
De beoefenaar gebruikt zijn vingers en duimen om de punten te stimuleren

De geschiedenis leert dat de acupressuur, net als de acupunctuur, in China tot ontwikkeling kwam Acupressuur (van het Latijnse acus ofwel ’punt’ en pressare ofwel ’drukken’), kwam voort uit de oude energieleer, waarbij men uitging van verschillende energiebanen of denkbeeldige kanalen (meridianen) welke zich in het lichaam bevinden en waardoor de levensenergie stroomt

Volgens natuurgenezers uit het oude China bestaan er in het menselijk lichaam 32 energiebanen oftewel meridianen, waaronder 12 hoofdmeridianen. De meridianen zijn anatomisch niet aantoonbaar, maar dat neemt niet weg dat er wel degelijk goede resultaten bereikt worden met de behandelmethoden die uit deze zienswijze zijn voortgekomen. Bewezen is wel dat de inwendige organen beïnvloed kunnen worden door op bepaalde gebieden van de huid, meer of minder druk uit te oefenen. Door een teveel of juist een tekort aan levensenergie (ook wel Chi genoemd) op bepaalde plaatsen in de meridianen, wordt volgens de meridiaan theorie het evenwicht verstoord in de organen en raakt een mens uit balans. Via het systeem van de meridiaan banen is het mogelijk de te behandelen drukpunten op de meridianen te stimuleren of juist te sederen (kalmeren)
Volgens de acupressuur kan dit door met de vingers druk uit te oefenen op bepaalde acupunten

Verderop in dit jaar zal ik een aantal studycases uit de Acupressuur gaan doen..
Alle informatie hierover en nieuwe diensten en casestudy’s vindt je terug in het tabblad Nieuws